Hỏi - Đáp

Cơ hôi làm việc trực tiếp tại các Tập đoàn Nhà hàng Khách sạn lớn trên toàn Thế giới hoặc chuyển tiếp lên các chương trình cao đẳng – đại học ở Singapore, Anh Quốc, Thụy Sĩ,…